"Enter"a basıp içeriğe geçin

Client düzenlemeleri hakkında paylaştığım bilgilendirme videolarını içerir.

v1299 Target Pointer Değiştirme \ v1299 Target Pointer Replacement

Skillerin efektleri değiştirme \ Change effects of skills

v24xx İtem to İtem yapma \ v24xx Item – Making items

UIE Editör kısa bir anlatım \ UIE Editor short explanation

Dxt [ Kıfayet Boyama ] işlemi \ Dxt [Clothes Coloring] operation

Karaktere göre kanat ayarlama [ Klan Kanat ] \ Wing adjustment by character [Clan Wing]

Dxt [ Kanat ] boyama işlemi \ Dxt [Wing] painting process

Tıklama halkası yapımı \ Tartget Pointer make

v1299 İtem to İtem yapma \ v1299 Item – Making items

Üst versiyon patch yapma ayarları \ Top version patch settings

Video Edit Camtasia kısa anlatım \ Video Edit Camtasia short narration

Şeffaf klan sembolu yapma \ Making a transparent clan symbol

Skillerin efektleri değiştirme dosyaları Change effects of skills files

v1299 Target Pointer Dosyaları ~ v1299 Target Pointer Files