"Enter"a basıp içeriğe geçin

Knight Online Client Editörler

Nasıl yapılır videolarında kullandılan editörlerin linkleri

Links to editors that you use in how-to videos

Tüm editörlerin winrar şifresi : www.kocuce.com.tr ‘dir

Winrar password of all editors: www.kocuce.com.tr

Dxt Editor

Türkçe; Oyun içi renklendirme ve menü resimlerini için kullanılan dosyaları düzenleyebileceğiniz programdır. (.dxt) uzantılı dosyaları açmak için kullanılır. Dxt to Bmp ~ Bmp to Dxt şeklinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

English; It is the program that will edit the files used for in-game coloring and menu images. Used to open files in (.dxt). Arrangements like Dxt – Bmp ~ Bmp – Dxt.

UIE Editor

Türkçe; Giriş ekranı, damage & chat bar, inventory, hp bar vb ekranları düzenlemeniz için gerekli programdır. (.uif) uzantılı dosyaları açmak için kullanılır. Program içine dxt dosyaları kullanarak resim, buton ve menü gibi içerikler oluşturulabilir.

English; Login screen, damage & chat bar, inventory, hp bar etc is the program required to organize the screens. Used to open files with the extension (.uif). Content such as image, button and menu can be created by using dxt files into the program.

HDR Exporter

Türkçe; v24xx versiyon serverler için dosyalar .hdr uzantılı olarak paketlenmiştir. Bu paketleme sistemini açarak, dosyaları görünebilir ve düzenleyebilir hale getirebilmek için kullanılır.

English; Files for v24xx version servers are packaged with the extension .hdr. It is used to open the packaging system to make files visible and editable.

Tbl Editor

Türkçe; v1299 serverler de şifrelenmemiş olan veya şifresi açılmış olan .tbl uzantılı dosyaları açarak düzenleme yapmanız için kullanılır.

English; v1299 servers are also used for editing by opening files with .tbl extension that are not encrypted or decrypted.

Paint.NET

Türkçe; Paint.net programı photoshop gibi kullanılabilen bir resim düzenleme aracıdır. Kullanımı daha sade ve basit olduğundan ben bunu tercih etmekteyim. Videolarım da ki çalışmalarımda bununla yapılmaktadır.

English; Paint.net program is an image editing tool that can be used like photoshop. I prefer this because it is simpler and simpler to use. My videos are also made with this in my work.