Patch – Client 1

Mix client for 1299

Aşağıdaki client herhangi bir 1299 serveri için kullanılabilir. Herhangi bir dosyayı kaçırırsanız veya oturum açmayla ilgili bir sorununuz olursa, sorununuzla ilgili olarak server sahibiyle iletişime geçin.

The following client can be used on any 1299 server files. Should you miss any files or have an issue with login, contact the server owner regarding your problem.

Light client for 1299

Aşağıdaki client herhangi bir 1299 serveri için kullanılabilir. Herhangi bir dosyayı kaçırırsanız veya oturum açmayla ilgili bir sorununuz olursa, sorununuzla ilgili olarak server sahibiyle iletişime geçin.

The following client can be used on any 1299 server files. Should you miss any files or have an issue with login, contact the server owner regarding your problem.

All version new item set

Tüm serverler de kullanabilirsiniz. Sadece patch atıp oyuna girmeniz yeterli. 

You can use all servers. You just need to patch and enter the game.

1299 Myko cape in v2 colors

v2 Renklerine sahip 1299 myko pelerin dosyasıdır. İçerisindeki dosyaları cliente atmanız yeterlidir.

This is a 1299 myko cape file with v2 colors. It is enough to throw the files inside to the clip.

All version new weapon effect

Tüm serverler de kullanabilirsiniz. Sadece patch atıp oyuna girmeniz yeterli. 

New weapon effect that you can use on all servers. Just upload the necessary files to the current folder.

1299 - v2 [6x] Minor effect

Farklı renklerle minör efektleri vardır. Herhangi bir versiyonda çalışır. 6x

It has minor effects with different colors. It works on any version. 6x