Pricing

DESIGNED FOR YOU

Best of our services

 Tüm değişiklikler satılıktır, ancak her zaman özel bir tasarım sipariş edebilirsiniz. Fiyat, işi bitirmek için gereken zaman dilimine bağlıdır. Sonuç vizyonunuzu tatmin edene kadar her satın alma planına sınırsız tasarım revizyonu dahildir. Herhangi bir Knight Online sürümüyle çalışabilirim, ancak son zamanlarda, version (v1098 & v2xx) Skin (ui), Effect (fx) ve Client ile çok çalışıyorum.
All of the modifications are for sale, but you can always order a custom design. The price depends on the timeframe to finish the work. Unlimited design revisions are included in every purchase plan, untill the outcome satisfies your vision. I can work with any Knight Online version, but lately, I’ve been working a lot with version (v1098 & v2xx) Skin (ui), Effect (fx) and Client.